Kategooria Aadress Kirjeldus Dateering Projekteerija Fotograaf ja pildistamise aeg
pilt_3093 Vanad puumajad Rakveres Pikk 3 Elamu. Ehitati ühekorruselisena, kahekorruseline lõunatiib lisandus 1879 - 1880. Pärast põlengut 1974 renoveeriti endisel kujul. 1840 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3094 Vanad puumajad Rakveres Pikk 29 Elamu. 19.saj keskelt pärit hoone ehitati 1870.aastatel ümber koolimajaks. Maja oli harukordselt peenelt ja maitsekalt kaunistatud, millest peale 1960. aastate ümberehitusi ei ole midagi säilinud. 19. saj keskpaik teadmata
pilt_3096 Vanad puumajad Rakveres Pikk 14 Mantelkorstnaga elamu. Enam kui 100 aastat tegutses majas apteek. Selge vormiga hoone, millest tänaseks on saanud 2-korruseline krohvitud maja. 18. saj lõpp teadmata
pilt_3097 Vanad puumajad Rakveres Pikk 78 Elamu, reonveeritud 1990. aastatel. Tänase näo omandas 2006. 19. saj teine pool teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3154 Vanad puumajad Rakveres Tallinna 27 Tüüpiline mantelkorstnaga elamu. A-st 1890 on osa majast ümber ehitatud poeruumiks. Hävis Teise maailma sõja ajal. 1827-1828 teadmata
pilt_3155 Vanad puumajad Rakveres Raudteejaama hoone Ehitatud tüüpprojekti järgi. Maja peasissekäiguga keskosa oli kivist. Tüüpprojekti puitdekoori osas on antud vabad käed ja puusepad on saanud oma meisterlikkust näidata. Maja hävis 19.09.1944. 1870 teadmata
pilt_3173 Vanad puumajad Rakveres Vaksali (praegu Võidu) tänava algus Olustikupilt, mis annab häid viiteid omaaegse Rakvere hoonestusele ja tänavapildile. Näiteks väravaehitis esiplaanil. Hävis Teise maailmasõja päevil. teadmata
pilt_3148 Vanad puumajad Rakveres Pikk 12 Poemaja, oli pikemalt naabruses asuva apteegi rohu- ja värvikauplus. Neorenessansile iseloomulik parapettkatus. 19. saj keskpaik teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3147 Vanad puumajad Rakveres Pikk 18 Aadlielamu. Hoone suurimaks väärtuseks on rikkumata põhimaht ja hästisäilinud originaallaudis tänavapoolsel fassaadil. 1870 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3143 Vanad puumajad Rakveres Pikk 17 Poemaja ja elamu. Kuulus pikemat aega vene kaupmeestele. Lopsaka saelõike ornamendiga kaunistatud kolmnurkne  rippviil annab edasi ajastule omast stiilinäidet ja omaniku jõukust. Hästisäilinud akende sandrikud ja peenekujuline räästa äär muudavad hoone üheks omalaadsemaks ja kaunimaks hooneks vanalinnas. 1887 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3141 Vanad puumajad Rakveres Pikk 21 Elamu. Oli üle tänava asunud kreiskooli õpetajate elupaik. Ühekorruseline kõrge poolkelpkatusega hoone, millel on säilinud palju algupäraseid arhitektuurseid detaile – algupärased aknaluugid, lai voodrilaud, luukide kinnituskonksud, aknad, tänavapoolne uks.  18. saj lõpp teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3140 Vanad puumajad Rakveres Pikk 27 Elamu. Tagasihoidliku puitdekooriga hoone. Erilist tähelepanu väärivad ka korstnapitsid, mida taolisel kujul Rakveres enam palju ei ole. 1878 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3137 Vanad puumajad Rakveres Pikk 31 Elamu ja poemaja. Siin tegutsesid 1880. aastail Rakvere esimene eesti raamatukauplus ja -raamatukogu. Põhimahult hästisäilinud poolkelpkatusega tagasihoidlik hoone. 19. saj keskpaik teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3136 Vanad puumajad Rakveres Pikk 37 Vanim kahekorruseline puitelamu Rakveres. Tagasihoidlik puitdekoor nurgalaudadel, liseenidel ja akende ülaosas jooksval sakmestikul ilmestab seinapindu. Tähelepanu väärib ka säilinud uks. 19. saj teine pool teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3134 Vanad puumajad Rakveres Pikk 38 Elamu. Omandas tänase kuju 1860 – 1880.   18.saj lõpp teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3131 Vanad puumajad Rakveres Tõusu 12-20 Tüüpilised agulimajad.  19. saj lõpp-20. saj algus teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3129 Vanad puumajad Rakveres Tõusu 5 Elamu. Hoone keskosas on veel säilinud algupäraseid puitkaunistusi. Tiibadelt on akende ümbrus juba oma ilmekuse kaotanud.  19. saj teine pool teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3128 Vanad puumajad Rakveres Tõusu 7 Elamu. Oli 1920 – 1941 koduks esimesele Viru maavanemale ja Eesti Vabariigi poliitikule Mihkel Juhkamile. Kaunite vormidega juugendlik hoone. Erilist tähelepanu väärib maitsekas ja peen akende ümbrisliistude ja nurgalaudade kujundus. 20. saj algus teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3126 Vanad puumajad Rakveres Tõusu 2 Elamu. Oli koduks ehitusmeister Georg Adoffile ja ta poegadele, Rakverre palju maju projekteerinud Ferdinand ja Arnold Adoffile.  1908-1910 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3124 Vanad puumajad Rakveres Vee 2 Elamu. 19. saj lõpp teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3121 Vanad puumajad Rakveres Kunderi 4 Elamu. Maja peauks on Rakvere Vanalinna ainus tänini säilinud puitnikerdusega uks. 19.saj teine pool teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3119 Vanad puumajad Rakveres Tartu 8 Elamu ja poemaja. Tänase ilme omandas 1928.a. ümberehitusega. Voluutidega kujundatud akende piirdeliistud ja hästisäilinud aknad on selle hoone põhiväärtuseks. teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3117 Vanad puumajad Rakveres Tartu 29 Elamu. Veel on alles vana uks, mis annab tunnistust hoone vanusest. 1910 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3113 Vanad puumajad Rakveres Aia 23 Elamu. Lihtne hoone on sanud endale edeva varikatuse. 19. saj teine pool teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3111 Vanad puumajad Rakveres Aia 11 Nahavabrikant Friedrichsi elamu. Imekauni juugendvormiga akende sandrikud ilmestavad tavapärast hoonet ja muudavad selle erakordseks. 1907 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3105 Vanad puumajad Rakveres Karja 11 Elamu. Ehitati 20. sajandi alguses ümber aktsiisivalitsuse kontoriruumideks. Vene tsaaririigis kehtestatud tüüpfassaad nr 99 järgi ehitatud hoone, mida kaunistab peenekoeline puitdekoor. Erilise nüansi lisavad hoonele päikesekiiremotiiviga otsaviil ja rahvuslikus stiilis nurgalaudade lõpetused räästa all. Üks väheseid saeornamendiga kaunistatud hooneid Rakveres.  1870. aastad teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3108 Vanad puumajad Rakveres Karja 13 Elamu. Kuulus aastast 1898 aadliperekondadele ja sai rahva seas tuntuks “parunimajana”. Hoone juures on kasutatud eriilmelist puidudekoori. Räästa äär on kujundatud spiraalornamendiga, mis kordub ka akende sandrike kujunduses. Räästaaluse friisi peamiseks kaunistusmotiiviks on vastastikku asetatud kokoðnikumotiiv, mida eraldavad üksteisest tihedalt asetatud samalaadse kujundusega kitsad konsoolid. Kaunilt on kujundatud hoone nurgad. Rikkalikult kaunistatud suured ja kõrged akende sandrikud ulatuvad välja peaaegu räästa friisini. Siin on kasutatud peent puitspiraali sandriku räästal, puidust teemantkvaadrite rida akende ülemisel osal, mõlemal pool aknaraame ulatuvad soklini kitsad puidulõikeornamentidega liseenid. Akende alused on toonitatud paneelidega, kusjuures eriti tähelepanuväärne on kasutatud paneellaudise paksus. 1870. aastad teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3103 Vanad puumajad Rakveres Võidu 34 Ainus kahekorruseline juugendstiilis korterelamu Rakveres. Tänaseks algne juugenddekoor hävinud. 1912 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3092 Vanad puumajad Rakveres Tallinna 52 Kartulikaupmees A. Benderi elamu ja poemaja. Siin sündis 1906 karikaturist ja kirjamees Romulus Tiitus.    1900 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3083 Vanad puumajad Rakveres Vallikraavi 22 Elamu. 1939 - 1940 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3005 Kivist majad Rakveres Ordulinnus Linnus rajati muistse Tarvanpea ja hilisema Taani kastelli kohale mitmes ehitusjärgus. Purustati Vene, Rootsi ja Poola vägede vahelistes sõdades 16. saj teisel poolel ja 17.saj alguses. 14. - 16. saj teadmata 1884
pilt_3007 Kivist majad Rakveres Kirik Kolmainu (varem Mihkli) kirik Pikal tänaval. Ehitatud Tallinna meistrite poolt. Hävis nii Liivi- kui ka Põhjasõja ajal. Taastamistöödega jõuti valmis 1730. Neogooti tornikiiver valmis 1852. 15. saj teadmata
pilt_3008 Kivist majad Rakveres Pikk 1 Kõrtsihoone. Majas tegutses 19. saj Spindleri trahter. 18. saj teadmata Voldemar Rosen 1865
pilt_3009 Kivist majad Rakveres Pikk 1 Juurde- ja ümberehitused on pärit 19. saj lõpust, mil majaomanikuks oli jõukas kaupmees ja Rakvere linnapea Carl Veberg. Esimesel korrusel olid kauplused, laod ja kohvik. teadmata 1980. aastad
pilt_3011 Kivist majad Rakveres Pikk 1 Tänapäeval on ümberehitatud majas korterid. teadmata Arvet Mägi, 2009
pilt_3014 Kivist majad Rakveres Pikk 26 Vanas kirikukõrtsi hoones olid 20. saj esimesel poolel kauplused ja töökojad. teadmata
pilt_3015 Kivist majad Rakveres Pikk 26 Majale ehitati teine korrus 1960. aastail ja seal tegutsesid teeninduskombinaadi töökojad. Nüüd on omanikuks AS Multi Marger. teadmata Arvet Mägi, 2009
pilt_3016 Kivist majad Rakveres Kreutzwaldi 2a Rakvere mõisa häärber, ehitati 1840. aastail. Kuulus von Rennenkampfidele. Aastast 1921 rahvamaja. 24. 02. 1940 avati hoone lääneotsa kerkinud teatrimaja. Arhitektid Johann Ostrat, 1927 ja Tõnis Mihkelson, 1938. 1840. aastad teadmata
pilt_3018 Kivist majad Rakveres Kreutzwaldi 2a Maja teise korruse juurdeehitus valmis 1960. a. Raul Vaiksoo projekti põhjal renoveeritud teatrihoone avati septembris 2005. teadmata Heino Köss, 2008
pilt_3019 Kivist majad Rakveres Vabriku 6 Mõisa pruulikoja (valmis 1873), meierei ja linavabriku müüridele 1938 ehitatud piirituspuhastustehas. teadmata
pilt_3020 Kivist majad Rakveres Vabriku 6 Tehas jäi varemeisse Teises maailmasõjas. teadmata
pilt_3021 Kivist majad Rakveres Vabriku 6 Pärast sõda taastati hoone Rakvere Piiritustehase kontoriks ja elukorteriteks. teadmata Arvet Mägi, 2009
pilt_3150 Kivist majad Rakveres Tallinna 18 Elu- ja ärihoone. Kuulus rentei ametnik Friedrich von Muldaule. 1930. aastate teisel poolel asusid majas Kofkini riideäri ning majaperemees Stahlbergi (Sade) kullassepatöökoda ja kauplus. 1903 teadmata
pilt_3151 Kivist majad Rakveres Tallinna 18 Elu- ja ärihoone. Rahvasuus nimetatud “Brest”. teadmata Arvet Mägi, 2009
pilt_3024 Kivist majad Rakveres Võidu 4 AS Estaklandi Rakvere osakonna elu- ja ametiasutuste maja. 1930. aastail tegutsesid seal Viru Maksuamet ja Rakvere Ringkonnakohtu Prokuratuur. 1923 teadmata
pilt_3025 Kivist majad Rakveres Võidu 4 Maja jäi varemeisse 19. 09. 1944, mil Rakveret pommitasid Nõukogude Liidu õhujõud. teadmata
pilt_3026 Kivist majad Rakveres Võidu 4 Nõukogude ajal töötas taastatud hoones pikemalt Rakvere Kaubastu. teadmata Arvet Mägi, 2009
pilt_3027 Kivist majad Rakveres Kasarm Suurtükiväe 2. grupi kasarm. Asus raudtee ja lennuvälja vahel. Hävis Teises maailmasõjas 1944.a. septembris 1924 teadmata
pilt_3028 Kivist majad Rakveres Pikk 14 Endine apteek Pikk 14 õuel. Ehitatud kahes järgus 17. ja 19. saj. Linna vanimaid paekivihooneid. teadmata Arvet Mägi, 2009
pilt_3030 Kivist majad Rakveres Tallinna 5 Varaklassitsistlik aadlielamu 18. saj lõpust, kuulus aastast 1826 Rakvere linnale. Olnud linna-, kreisi- ja kohtuvõimu residentsiks. 18.saj lõpp teadmata Jule Käen
pilt_3032 Kivist majad Rakveres Vallimäe tuulik Esimene omanik ja mölder oli Jakob Strandmann. Veski töötas kuni 1928. aastani. 1798 teadmata
pilt_3033 Kivist majad Rakveres Kaalukoda Rakvere mõisa kaalukoda. Vabriku ja Tiigi tänava ristmikul. 19. saj lõpp teadmata
pilt_3034 Kivist majad Rakveres Näituse 14a Mõisa moonamaja, nüüd Kriisa orelitööstus. teadmata
pilt_3035 Kivist majad Rakveres Pikk 7 Elu- ja ärihoone. Maja teisel korrusel tegutses võõrastemaja Balti Hoov ja esimesel korrusel kauplused. Õuemajades olid nii eluruumid kui töökojad. 1850 - 1880 teadmata Arvet Mägi, 2009
pilt_3037 Kivist majad Rakveres Tallinna 17 Apostliku Õigeusu Jumalaema Sündimise kirik sai praeguse kuju ja näo ümberehitusega 1898-1900. teadmata Arvet Mägi, 2009
pilt_3039 Kivist majad Rakveres Tallinna 25 Kaupmees Gustav Kansbergi äri- ja eluhoone. Nüüd hotell Wesenbergh. 1907 teadmata Arvet Mägi, 2009
pilt_3040 Kivist majad Rakveres Pikk 15 Kaupmees Julius Johansoni äri- ja eluhoone. Aastatel 1919-1927 tegutses majas Viru Maakonnavalitsus. 1908 teadmata Arvet Mägi, 2009
pilt_3044 Kivist majad Rakveres Pikk 39 Elu- ja ärihoone. Esimeseks omanikuks oli kaupmees ja Rakvere linnapea Georg Vehik. 1890. aastad teadmata Arvet Mägi, 2009
pilt_3048 Kivist majad Rakveres Pikk 63 Kooli- ja elumaja. 20. saj alguses tegutses siin Anette Roosi eraalgkool. 20. saj algus teadmata Arvet Mägi, 2009
pilt_3049 Kivist majad Rakveres Pikk 64 Ehitusmeister Juhan Raklese maja. Hoone teisel korrusel tegutses aastast 1909 Rakvere haridusseltsi kool ja seejärel kuni 1918 linna 1. algkool. 1902 teadmata Arvet Mägi, 2009
pilt_3050 Kivist majad Rakveres Turuplats 5 Kaupmees Juhan Matsoni maja vana turuplatsi ääres. Esimesel korrusel on peale kaupluste tegutsenud ka teemaja, käsitööliste selts ja ETKVL Rakvere TK kontor ning töökojad. 1905 teadmata Arvet Mägi, 2009
pilt_3051 Kivist majad Rakveres Tartu 31 Jaan Parisvä elumaja. 1911 teadmata Arvet Mägi, 2009
pilt_3073 Kivist majad Rakveres Lai 5 Korterelamu. Tüüpprojekt, elamuseeria 1960. aastad teadmata Arvet Mägi, 2009