/ Vanad puumajad Rakveres
PUITARHITEKTUUR RAKVERES  Loe edasi ...

  Aadress Kirjeldus Dateering Projekteerija Fotograaf ja pildistamise aeg
pilt_3093 Pikk 3 Elamu. Ehitati ühekorruselisena, kahekorruseline lõunatiib lisandus 1879 - 1880. Pärast põlengut 1974 renoveeriti endisel kujul. 1840 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3094 Pikk 29 Elamu. 19.saj keskelt pärit hoone ehitati 1870.aastatel ümber koolimajaks. Maja oli harukordselt peenelt ja maitsekalt kaunistatud, millest peale 1960. aastate ümberehitusi ei ole midagi säilinud. 19. saj keskpaik teadmata
pilt_3096 Pikk 14 Mantelkorstnaga elamu. Enam kui 100 aastat tegutses majas apteek. Selge vormiga hoone, millest tänaseks on saanud 2-korruseline krohvitud maja. 18. saj lõpp teadmata
pilt_3097 Pikk 78 Elamu, reonveeritud 1990. aastatel. Tänase näo omandas 2006. 19. saj teine pool teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3152 Kunderi 1 Von Bremeni (hiljem von Dehni) linnamaja. Kuulus 1930. - 1940. aastail kunstnik A. Vihvelinile. Ehitati 1960.aastail Rakvere I Keskkooli internaadiks. Nüüd taas korterelamu. 1980 E. Brenner Tairo Lutter, 2008
pilt_3099 Kastani 17 Mansardkorrusega elamu, millele kahekorruseline lõunatiib lisandus hiljem. Praegune omanik klaasikunstnik Riho Hütt. 1926 / 1937 Arnold Adoff / Heinrich Kukkur Tairo Lutter, 2008
pilt_3100 Koidula 30 Linna ujula art-deco stiilis supelhoone. Täna tegutseb siin hooldekodu Kuldne Sügis. 1938 Tõnis Mihkelson
pilt_3101 Tööstuse 4 Elamu. Aastast 2000 majutuspaik Villa Wesenberg. 1929 Ferdinand Gustav Adoff Tairo Lutter, 2008
pilt_3154 Tallinna 27 Tüüpiline mantelkorstnaga elamu. A-st 1890 on osa majast ümber ehitatud poeruumiks. Hävis Teise maailma sõja ajal. 1827-1828 teadmata
pilt_3155 Raudteejaama hoone Ehitatud tüüpprojekti järgi. Maja peasissekäiguga keskosa oli kivist. Tüüpprojekti puitdekoori osas on antud vabad käed ja puusepad on saanud oma meisterlikkust näidata. Maja hävis 19.09.1944. 1870 teadmata
pilt_3173 Vaksali (praegu Võidu) tänava algus Olustikupilt, mis annab häid viiteid omaaegse Rakvere hoonestusele ja tänavapildile. Näiteks väravaehitis esiplaanil. Hävis Teise maailmasõja päevil. teadmata
pilt_3156 Lai 9 Hobupostijaama trahter ja võõrastemaja PLEWNA. Hävis Teise maailmasõja ajal. 1889 Friedrich Modi
pilt_3157 Tallinna ja Laada tänavate nurk Kaupmees Gustav Langsepa maja. Majas olid korterid ja poed. Hävis Teise maailmasõja ajal. F. Modi lemmikstiilist - neorenessansist on mõjutatud ka see hoone. Detailides on kasutatud kiviarhitektuurile omaseid võtteid nagu näiteks lukukivide imiteerimine teise korruse akende juures ja raskepärase teemantrustika kasutamine hoonet liigendavate pilastrite kujunduses. 1893 Friedrich Modi
pilt_3158 Kastani puiestee ja Vee tänava nurk Von Stackelbergi linnamaja Kastani puiestee ja Vee tänava nurgal. Oli 1941 – 1942 Saksa sõjaväe kasutuses, hävis (lammutati) pärast sõda 1940. aastail. Hiljem samal kohal Tartu tänava kooli spordiplats. 1895 Friedrich Modi
pilt_3159 Koidula 35 Elamu kuulus raamatukaupmeestele Johan ja Eerik Priimannile. Hoone muudab huvitavaks erineva laiusega laudise kasutamine ja harja kaunistused. 1913 Arnold Adoff
pilt_3160 Saue 14 Elamu kuulus ettevõtjale, jookide tööstuse omanikule Aleksander Ulfsakile, hiljem perekond Ongale. Juugendlikult külluslik ja voolava puitdekooriga hoone annab tunnistust omaniku jõukusest. 1917 Arnold Adoff
pilt_3148 Pikk 12 Poemaja, oli pikemalt naabruses asuva apteegi rohu- ja värvikauplus. Neorenessansile iseloomulik parapettkatus. 19. saj keskpaik teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3147 Pikk 18 Aadlielamu. Hoone suurimaks väärtuseks on rikkumata põhimaht ja hästisäilinud originaallaudis tänavapoolsel fassaadil. 1870 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3143 Pikk 17 Poemaja ja elamu. Kuulus pikemat aega vene kaupmeestele. Lopsaka saelõike ornamendiga kaunistatud kolmnurkne  rippviil annab edasi ajastule omast stiilinäidet ja omaniku jõukust. Hästisäilinud akende sandrikud ja peenekujuline räästa äär muudavad hoone üheks omalaadsemaks ja kaunimaks hooneks vanalinnas. 1887 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3141 Pikk 21 Elamu. Oli üle tänava asunud kreiskooli õpetajate elupaik. Ühekorruseline kõrge poolkelpkatusega hoone, millel on säilinud palju algupäraseid arhitektuurseid detaile – algupärased aknaluugid, lai voodrilaud, luukide kinnituskonksud, aknad, tänavapoolne uks.  18. saj lõpp teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3140 Pikk 27 Elamu. Tagasihoidliku puitdekooriga hoone. Erilist tähelepanu väärivad ka korstnapitsid, mida taolisel kujul Rakveres enam palju ei ole. 1878 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3137 Pikk 31 Elamu ja poemaja. Siin tegutsesid 1880. aastail Rakvere esimene eesti raamatukauplus ja -raamatukogu. Põhimahult hästisäilinud poolkelpkatusega tagasihoidlik hoone. 19. saj keskpaik teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3136 Pikk 37 Vanim kahekorruseline puitelamu Rakveres. Tagasihoidlik puitdekoor nurgalaudadel, liseenidel ja akende ülaosas jooksval sakmestikul ilmestab seinapindu. Tähelepanu väärib ka säilinud uks. 19. saj teine pool teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3134 Pikk 38 Elamu. Omandas tänase kuju 1860 – 1880.   18.saj lõpp teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3132 Pikk 56 Elamu ja poemaja. Teisel korrusel tegutses aastail 1906 – 1931 saksa erakool. Neorenessansile iseloomulik parapettkatus, ümarkaarega teise korruse aknad. Eeskuju on võetud kiviarhitektuurist. 1890 Friedrich Modi Tairo Lutter, 2008
pilt_3131 Tõusu 12-20 Tüüpilised agulimajad.  19. saj lõpp-20. saj algus teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3129 Tõusu 5 Elamu. Hoone keskosas on veel säilinud algupäraseid puitkaunistusi. Tiibadelt on akende ümbrus juba oma ilmekuse kaotanud.  19. saj teine pool teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3128 Tõusu 7 Elamu. Oli 1920 – 1941 koduks esimesele Viru maavanemale ja Eesti Vabariigi poliitikule Mihkel Juhkamile. Kaunite vormidega juugendlik hoone. Erilist tähelepanu väärib maitsekas ja peen akende ümbrisliistude ja nurgalaudade kujundus. 20. saj algus teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3126 Tõusu 2 Elamu. Oli koduks ehitusmeister Georg Adoffile ja ta poegadele, Rakverre palju maju projekteerinud Ferdinand ja Arnold Adoffile.  1908-1910 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3124 Vee 2 Elamu. 19. saj lõpp teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3121 Kunderi 4 Elamu. Maja peauks on Rakvere Vanalinna ainus tänini säilinud puitnikerdusega uks. 19.saj teine pool teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3119 Tartu 8 Elamu ja poemaja. Tänase ilme omandas 1928.a. ümberehitusega. Voluutidega kujundatud akende piirdeliistud ja hästisäilinud aknad on selle hoone põhiväärtuseks. teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3117 Tartu 29 Elamu. Veel on alles vana uks, mis annab tunnistust hoone vanusest. 1910 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3115 Tartu 53 Elamu ja poemaja, ehitatud mitmes järgus.  1901 - 1914 Ferdinand Adoff Tairo Lutter, 2008
pilt_3113 Aia 23 Elamu. Lihtne hoone on sanud endale edeva varikatuse. 19. saj teine pool teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3111 Aia 11 Nahavabrikant Friedrichsi elamu. Imekauni juugendvormiga akende sandrikud ilmestavad tavapärast hoonet ja muudavad selle erakordseks. 1907 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3105 Karja 11 Elamu. Ehitati 20. sajandi alguses ümber aktsiisivalitsuse kontoriruumideks. Vene tsaaririigis kehtestatud tüüpfassaad nr 99 järgi ehitatud hoone, mida kaunistab peenekoeline puitdekoor. Erilise nüansi lisavad hoonele päikesekiiremotiiviga otsaviil ja rahvuslikus stiilis nurgalaudade lõpetused räästa all. Üks väheseid saeornamendiga kaunistatud hooneid Rakveres.  1870. aastad teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3108 Karja 13 Elamu. Kuulus aastast 1898 aadliperekondadele ja sai rahva seas tuntuks “parunimajana”. Hoone juures on kasutatud eriilmelist puidudekoori. Räästa äär on kujundatud spiraalornamendiga, mis kordub ka akende sandrike kujunduses. Räästaaluse friisi peamiseks kaunistusmotiiviks on vastastikku asetatud kokoðnikumotiiv, mida eraldavad üksteisest tihedalt asetatud samalaadse kujundusega kitsad konsoolid. Kaunilt on kujundatud hoone nurgad. Rikkalikult kaunistatud suured ja kõrged akende sandrikud ulatuvad välja peaaegu räästa friisini. Siin on kasutatud peent puitspiraali sandriku räästal, puidust teemantkvaadrite rida akende ülemisel osal, mõlemal pool aknaraame ulatuvad soklini kitsad puidulõikeornamentidega liseenid. Akende alused on toonitatud paneelidega, kusjuures eriti tähelepanuväärne on kasutatud paneellaudise paksus. 1870. aastad teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3103 Võidu 34 Ainus kahekorruseline juugendstiilis korterelamu Rakveres. Tänaseks algne juugenddekoor hävinud. 1912 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3102 Võidu 51b Ehitusmeister Reinhold Veigeli elamu. Tähelepanu väärib nurgalaudade erakordse vormiga ülaosa 1915 Jaan Mikfeldt Tairo Lutter, 2008
pilt_3092 Tallinna 52 Kartulikaupmees A. Benderi elamu ja poemaja. Siin sündis 1906 karikaturist ja kirjamees Romulus Tiitus.    1900 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3091 Rohuaia 13 Linnapea Anton Pedriksi elamu. Aknad on ilmselt millalgi välja vahetatud ja see on muutnud kogu üldilme igavaks ja lamedaks.  1914 Artur Perna Tairo Lutter, 2008
pilt_3090 Adoffi 3 Elamu. 1929 Arnold Adoff Tairo Lutter, 2008
pilt_3089 Koidula 4 Elamu. Art deco stiilis rahutult fassaadilt võib leida viiteid erinevatele stiilidele - keskaegne astmikviiluga trepikoja ülaosa, joonia kapiteelidega lõppevad pilastrid, juugendliku vormiga varikatused ning Rakvere linnale omane Danzigi barokki jäljendav välisuks. 1932 A. Laurfeldti projekteerimisbüroo Tairo Lutter, 2008
pilt_3088 Posti 14 Elamu. Tagasihoidlikku hoonet elavdavad kahel pool trepikoja akent paiknevad klassitsitliku kujundusega pilastrid, lihtsalõikelised akende piirdeliistud ja väärtusliku detailina Rakverele omane uks. Hea näitena on uute akende paigaldamisel säilitatud algupärased akende piirdeliistud. 1932 E. Andrejev Tairo Lutter, 2008
pilt_3087 Kastani 5 Elamu. 1932 Arnold Adoff Tairo Lutter, 2008
pilt_3086 Kastani 7 Elamu. 1932 Arnold Adoff Tairo Lutter, 2008
pilt_3085 Võidu 59 Elamu. Selliseid kivitrepikojaga üürimaju on Rakveres mõned üksikud. Märkimist väärib maksimaalne ruumikasutus – kõrgendatud keldrikorrus ja kaks ärklit kahel pool trepikoda. 1934 Ivan Bessonov (1932), V. Reinhardt (1933) Tairo Lutter, 2008
pilt_3084 Vallikraavi 20 Elamu. Puitfunktsionalismi väheseid näiteid Rakveres. Hoonet ilmestavd ümarnurkse lahendusega sissepääs ja Eesti arhitektuuritraditsioonis harvaesineva nivendikorruse toonitamine. 1938 - 1940 Ivan Bessonov (1937) Tairo Lutter, 2008
pilt_3083 Vallikraavi 22 Elamu. 1939 - 1940 teadmata Tairo Lutter, 2008
pilt_3082 Näituse 15 Elamu. 1929 Arnold Matteus Tairo Lutter, 2008
pilt_3081 Näituse 11 Elamu. 1933 Hjalmar Papp Tairo Lutter, 2008
pilt_3080 Oja 4 Elamu. Tasakaaluka vormikeelega hoonest võib leida rahvusromantilisi sugemeid. Hästisäilinud hoonele annab lisaväärtuse säilinud välisuks ja rombi kujundusega aknad kahel pool esiust. 1934 A. Laurfeldti projekteerimisbüroo Tairo Lutter, 2008
pilt_3079 Kreutzwaldi 6 Elamu. 1930 Heinrich Kukkur Tairo Lutter, 2008
pilt_3078 Kreutzwaldi 5 Viru (Lääne-Viru) Maavalitsuse hoone. Juugendliku vormikeelega hoonele lisavad väärikust ja esinduslikkust heledad liseenid ja esieltõstetud peasissepääs. 1926 - 1927 Leonid Harlamov Tairo Lutter, 2008
pilt_3077 Koidula 15 Karmeli koguduse kirik. Funktsionalistlikus stiilis hoone selgejoonelist seinapinda liigendavad kõrged, kitsad aknad ja tagasiastega peasissepääs nurgapostiga. 1990. aastatel tehtud remondi tõttu on hoone kaotanud oma algilme ja praegune välisviimistlus on lausa vastuolus algse funktsionalistliku vormikeelega. 1933 Eugen Korjus Tairo Lutter, 2008
pilt_3076 Koidula 14 Rakvere esimene lasteaia hoone. Praegu asub majas lasteaed Kaur. 1929 - 1930 August Tauk Tairo Lutter, 2008
pilt_3075 Tööstuse 12 Koolimaja Tööstuse 12. Praegu Rakvere Eragümnaasium. 1929 Konstantin Kaal Tairo Lutter, 2008
pilt_3074 Tööstuse 12 Rakvere Eragümnaasiumi algklasside maja. Eesti arhitektuurimaastikul tähelepanuväärne hoone. Lilleõiekujulise põhiplaaniga naturaalsetest materjalidest valminud hoone kannab endas keskkonnasõbralikku lähenemist. Noorte arhitektide töö leidis äramärkimist 2006.a Metsatööstuse Liidu poolt korraldataval võistlusel Parim puitehitis. 2006 Tauno Aadma, Laur Pihel Tairo Lutter, 2008