/ Kivist majad Rakveres

KIVIST MAJAD RAKVERES

Rakvere kõige tähtsamad hooned ehitati vanasti ikka kivist.
Samal ajal oli siin kivimaju alati palju vähem kui puumaju.
Keskaegsetest paekivihoonetest on säilinud vaid ordulinnuse varemed Vallimäel ja kirik Pikal tänaval. Paekivist ehitati suuremad majad ka 17.-19. sajandil.

1846.a. oli Rakvere linnas vaid 15 kivimaja, samal ajal puumaju 115.
1869.a. olid need arvud vastavalt 25 ja 203.
1934.a. oli Rakveres 106 kivimaja, 68 segaehitust ja 1216 puumaja.
Kivimajadest üheksa olid 3-korruselised.
Linna ehitusplaan aastast 1930 määras kiviehituste piirkonnaks 58 ha ja puuehituste piirkonnaks 480 ha.

19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses oli moes tellisarhitektuur.
Rakveres tegeles tellishoonete rajamisega kõige enam kohalik saksa soost ehitusmeister-arhitekt Friedrich Ferdinand Modi.
20. sajandi esimesel poolel kavandasid Rakverre kivist maju sellised nimekad eesti arhitektid nagu Ferdinand Adoff, Karl Burman, Johann Ostrat, August Volberg, Arnold Matteus, Alar Kotli jt.